Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 135/1971 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů

Částka 34/1971
Platnost od 24.11.1971
Účinnost od 01.12.1971
Zrušeno k 01.01.1983 (151/1982 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 24. listopadu 1971

o zřizování odborů národních výborů

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 61 odst. 4 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech:


§ 1

(1) Krajské národní výbory zřizují

odbor organizační,

odbor kádrové a personální práce,

odbor plánovací a oblastního plánování,

odbor finanční,

odbor výstavby a územního plánování,

odbor místního hospodářství,

odbor obchodu a cestovního ruchu,

odbor dopravy,

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,

odbor školství,

odbor kultury,

odbor sociálních věcí a pracovních sil,

odbor zdravotnictví,

odbor vnitřních věcí,

krajskou inspekci požární ochrany.

(2) Krajský národní výbor může po předchozím souhlasu vlády rozdělit odbor plánovací a oblastního plánování na odbor plánovací a odbor oblastního plánování, odbor výstavby a územního plánování na odbor výstavby a odbor územního plánování.

§ 2

(1) Národní výbor hlavního města Prahy zřizuje

odbor organizační,

odbor kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor oblastního plánování,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor územního plánování a architektury,

odbor místního průmyslu a služeb,

odbor dopravy,

odbor obchodu a cestovního ruchu,

odbor komunálního hospodářství a zemědělství,

odbor bytového hospodářství,

odbor školství,

odbor kultury,

odbor zdravotnictví,

odbor sociálních věcí,

odbor vnitřních věcí,

městskou inspekci požární ochrany.

(2) Obvodní národní výbory v Praze zřizují

odbor organizační,

odbor kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor komunálního hospodářství, dopravy a zemědělství,

odbor bytového hospodářství,

odbor obchodu a služeb,

odbor školství a kultury,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

odbor pracovních sil,

odbor vnitřních věcí.

§ 3

(1) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně zřizují

odbor organizační,

odbor kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor územního plánování a architektury,

odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu,

odbor bytového hospodářství,

odbor dopravy,

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,

odbor školství,

odbor kultury,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

odbor pracovních sil,

odbor vnitřních věcí,

městskou inspekci požární ochrany.

(2) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně mohou po předchozím souhlasu krajského národního výboru rozdělit odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu na odbor místního hospodářství a odbor obchodu a cestovního ruchu a odbor sociálních věcí a zdravotnictví na odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví.

(3) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně stanoví, které odbory a jiné útvary zřizují obvodní národní výbory.

§ 4

(1) Okresní národní výbory zřizují

odbor organizační,

odbor kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby a územního plánování,

odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu,

odbor dopravy,

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,

odbor školství,

odbor kultury,

odbor pracovních sil,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

odbor vnitřních věcí,

okresní inspekci požární ochrany.

(2) Okresní národní výbor může po předchozím souhlasu krajského národního výboru rozdělit odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu na odbor místního hospodářství a odbor obchodu a cestovního ruchu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví na odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví a odbor výstavby a územního plánování na odbor výstavby a odbor územního plánování.

§ 5

(1) Městské národní výbory zřizují tyto odbory:

a) ve městech s více než 40 000 obyvateli

odbor organizační a vnitřních věcí,

odbor (útvar) kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor územního plánování a architektury,

odbor komunálního hospodářství, služeb, dopravy a obchodu,

odbor bytového hospodářství,

odbor školství a kultury,

odbor sociálních věcí, pracovních sil a zdravotnictví;

b) ve městech s počtem obyvatel od 25 001 do 40 000

odbor organizační a vnitřních věcí,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor komunálního hospodářství, služeb, dopravy a obchodu,

odbor bytového hospodářství,

odbor školství a kultury,

odbor sociálních věcí, pracovních sil a zdravotnictví;

dále mohou zřídit po předchozím souhlasu okresního národního výboru odbor územního plánování a architektury.

(2) Městské (místní) národní výbory mohou zřídit po předchozím souhlasu okresního národního výboru nejvýše tyto odbory:

a) ve městech s počtem obyvatel od 10 001 do 25 000

odbor organizační a vnitřních věcí,

odbor plánovací a finanční,

odbor výstavby,

odbor komunálního hospodářství, služeb a obchodu,

odbor školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví;

b) ve městech (obcích) s počtem obyvatel od 5001 do 10 000

odbor plánovací a finanční,

odbor výstavby, komunálního hospodářství, služeb a

obchodu,

odbor správní;

c) v obcích s počtem obyvatel od 2501 do 5000 jeden odbor (zpravidla hospodářskosprávní).

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro místní národní výbory v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni.

§ 6

Jiné odbory a útvary národních výborů, o nichž platí ustanovení o odborech, než které jsou uvedeny v předchozích ustanoveních, nelze zřizovat. *)


§ 7

Zrušuje se vládní nařízení č. 9/1968 Sb., o zřizování odborů národních výborů.


§ 8

(1) Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1971.

(2) Národní výbory uspořádají své odbory v souladu s tímto nařízením vlády nejpozději do 31. března 1972.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Toto ustanovení se netýká útvarů národních výborů zřizovaných podle zvláštních předpisů, jako např. aparátu výborů lidové kontroly, útvarů civilní obrany.

Přesunout nahoru