Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování

Částka 33/1971
Platnost od 24.11.1971
Účinnost od 24.11.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 15. listopadu 1971,

kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj na základě § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1958 Sb., o územním plánování, a § 51 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, stanoví:


Článek I

Vyhláška č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování, se doplňuje takto:

1. § 3 odst. 4 se doplňuje písmenem f), které zní:

"f) určit hranice nově navrhovaných ploch pro jednotlivé druhy jejich funkčního využití s přihlédnutím k dosavadním hranicím pozemků,"

2. § 11 odst. C písm. a) se doplňuje takto:

"a) rozsah výstavby s vymezením ploch a stanovením jejich hranice, zejména pro bydlení, výrobu, energetiku, dopravu, zemědělství, rekreaci a zásad pro provádění výstavby (použití typů, sled postupu výstavby apod.)."


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Šupka v. r.

Přesunout nahoru