Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/1971 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961

Částka 32/1971
Platnost od 27.10.1971
Účinnost od 27.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

125

VYHLÁŠKA

Ministra financí Československé socialistické republiky

ze dne 25. října 1971

o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961

Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:


§ 1

(1) Bankovky po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II - na lícní straně s obrazem Jana Žižky z Trocnova hledícího vlevo a dřívějším státním znakem Republiky československé *) a vzoru 1961 (tvaru II - lišícího se svým provedením od bankovek vzoru 1958 - tvaru II - pouze státním znakem a letopočtem **) přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 31. prosince 1971.

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1972 do 30. června 1972 včetně všechny poštovní úřady, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1972 do 31. prosince 1972 včetně jen pobočky Státní banky československé. Po 31. prosinci 1972 je jakákoliv výměna těchto bankovek vyloučena.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministra financí č. 77/1958 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958.

**) Vyhláška ministra financí č. 43/1962 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953.

Přesunout nahoru