Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/1971 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa

Částka 32/1971
Platnost od 27.10.1971
Účinnost od 27.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124

VYHLÁŠKA

Ministra financí Československé socialistické republiky

ze dne 25. října 1971

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa

Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) K 50. výročí úmrtí slovenského básníka Pavla Országha Hviezdoslava se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.

(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, její hrana je hladká s ornamentálním vlisem, složeným ze střídajících se kosočtverců a bodů.

(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky a vedle něj v opise zleva ve dvou řádcích nápis

"ČESKOSLOVENSKÁ

SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".

Označení hodnoty "50" je umístěno pod státním znakem dole.

(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je levý profil P. O. Hviezdoslava. Jeho jméno "PAVOL ORSZÁGH" je umístěno při levém okraji v opise, pseudonym "HVIEZDOSLAV" v podobě vlastnoručního básníkova podpisu uprostřed dole. V opise při pravém okraji jsou umístěny letopočty "1921-1971". Návrh padesátikoruny je dílem akademického sochaře profesora Františka Davida, jehož značka "D" je umístěna dole.

§ 2

(1) K 100. výročí úmrtí českého malíře Josefa Mánesa se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.

(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha stokoruny je 15 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, její hrana je hladká s ornamentálním vlisem, složeným ze střídajících se vlnovek a teček.

(3) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je státní znak Československé socialistické republiky, pod ním ve třech řádcích nápis

"ČESKOSLOVENSKÁ

SOCIALISTICKÁ

REPUBLIKA".

Označení hodnoty "100" je uprostřed dole. Návrh lícní strany stokoruny je dílem akademického sochaře, laureáta státní ceny Jána Kulicha, jehož značka "J. K." je umístěna dole.

(4) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je pravý profil Josefa Mánesa, po jehož stranách v dolní části je v prvém řádku nápis

"JOSEF MÁNES"

a pod ním ve druhém připomínané letopočty

"1871" a "1971".

Autorem rubu je akademický sochař Petr Formánek, jehož značka "F" je umístěna dole.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.


Přesunout nahoru