Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 119/1971 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 31/1971
Platnost od 21.10.1971
Účinnost od 21.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. v zákoně SNR č. 55/1971 Sb., o volbách do SNR, českého vydání

2. v usnesení předsednictva ČNR č. 95/1971 Sb., o stanovení volebních obvodů pro volby do ČNR, českého vydání

3. v úplném znění hospodářského zákoníku vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. v částce 11 z r. 1971 Sb., slovenského vydání

4. v zákoně č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, slovenského vydání

5. v příloze k usnesení předsednictva Federálního shromáždění ČSSR č. 93/1971 Sb., českého i slovenského vydání

6. ve vyhlášce č. 109/1971 Sb., jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb., č. 181/1968 Sb. a č. 77/1970 Sb., slovenského vydání

1. V § 9 zák. SNR č. 55/1971 Sb. ve druhé větě bylo nesprávně vytištěno, že voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v jiném volebním okrsku, a to i tehdy, byl-li vydán ve Slovenské socialistické republice, místo správného znění: "v České socialistické republice".

2. V usnesení předsednictva ČNR č. 95/1971 Sb. na str. 511 byl ve volebním obvodu č. 178 nedopatřením vytištěn nesprávný název "Bystřice nad Pernštejnem" místo správného "Frenštát pod Radhoštěm".

3. V § 391 úplného znění hospodářského zákoníku č. 37/1971 Sb. byl chybně vytištěn první řádek. Správně zní takto: "Federální ministerstvo financí vydává před-".

4. V § 21 odst. 1 zák. č. 46/1971 Sb. došlo k tiskové chybě v textu "sieť operných gravimetrických bodov …. Správné znění je toto: "sieť oporných gravimetrických bodov ….

5. V příloze k usnesení předsednictva Federálního shromáždění ČSSR č. 93/1971 Sb. došlo k chybám, jež se opravují takto: V příloze obsahující volební obvody do Sněmovny národů Federálního shromáždění z popisu volebního obvodu č. 47 se vypouští městský obvod Brno VI a VIII a z popisu volebního obvodu č. 48 se vypouští městský obvod Brno XIII. Městský obvod Brno VIII se zařazuje do popisu volebního obvodu č. 49 a městské obvody Brno VI a XIII se zařazují do popisu volebního obvodu č. 50.

6. V čl. I odst. 3 bylo chybně vytištěno: "Podpora … sa zvyšuje na 2000 Kčs na každé dieťa narodené po 30. októbri 1971"; správné znění je: "… po 30. septembri 1971".

Redakce

Přesunout nahoru