Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 117/1971 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosů a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení

Částka 31/1971
Platnost od 21.10.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.01.1983 (174/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

117

ZÁKON

České národní rady

ze dne 12. října 1971

o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Není-li podle zákonů Federálního shromáždění výnos odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení příjmem státního rozpočtu federace, plyne výnos

a) odvodů podle § 1 písm. a), b) a g) zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, do státního rozpočtu České socialistické republiky a jde-li o výnos odvodů od organizací řízených národními výbory, do rozpočtů národních výborů;

b) daně podle zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, do rozpočtu národních výborů a jde-li o výnos daně od státních organizací ústředně řízených, do státního rozpočtu České socialistické republiky;

c) příspěvků na sociální zabezpečení podle zákonů uvedených pod písmeny a) a b) do státního rozpočtu České socialistické republiky. Příspěvek na sociální zabezpečení od organizací řízených národními výbory se však odvádí do rozpočtu řídícího národního výboru a příspěvek na sociální zabezpečení od výrobních a spotřebních družstev a jejich řídících orgánů do rozpočtu příslušného okresního národního výboru.

§ 2

(1) Správu odvodů nebo daně uvedených v § 1, jejichž výnos plyne

a) do státního rozpočtu České socialistické republiky, vykonávají finanční správy, *)

b) do rozpočtu národních výborů, vykonávají národní výbory. **)

(2) Správu příspěvku na sociální zabezpečení vykonávají orgány příslušné pro správu odvodů nebo daně.

(3) Správu odvodů, daně a příspěvku na sociální zabezpečení u organizací řízených Národním výborem hl. města Prahy vykonává v prvním stupni Národní výbor hl. města Prahy.

(4) Správu daně podle zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, u poplatníků se sídlem v cizině vykonává, je-li zdroj příjmů na území České socialistické republiky, Obvodní finanční správa v Praze 1.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon ČNR č. 33/1970 Sb., o finančních správách.

**) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru