Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem

Částka 29/1971
Platnost od 20.10.1971
Účinnost od 20.10.1971
Zrušeno k 01.01.1981 (152/1980 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

110

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 7. října 1971

o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, § 16 odst. 2 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb. a podle § 26 odst. 2 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva:


Čl. 1

(1) Hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznání osoby za vyživovanou poplatníkem a je uvedena:

a) v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2, odst. 5, odst. 10 a v čl. 15 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 96/1968 Sb., o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem, se zvyšuje na Kčs 620,- měsíčně;

b) v § 9 vyhlášky č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, se zvyšuje na Kčs 7440,- ročně;

c) v odstavci 29 písm. b) vyhlášky č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění vyhlášky č. 96/1968 Sb., o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem, se zvyšuje na Kčs 7440,- ročně.

(2) Příjmem uvedeným v předchozím odstavci se rozumí základ příslušné daně, jíž je tento příjem u vyživované osoby popřípadě podroben.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Použije se jí poprvé pro srážku daně ze mzdy počínajíc mzdovým obdobím po 1. říjnu 1971, pro výpočet daně z příjmů z literární a umělecké činnosti z příjmů za rok 1971 a pro vyměření daně z příjmů obyvatelstva za rok 1971.


Ministr: Doc. Ing. Rohlíček, CSc. v. r.

Přesunout nahoru