Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 108/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb.

Částka 29/1971
Platnost od 20.10.1971
Účinnost od 20.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

108

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 8. října 1971,

jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, s Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění:


Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb., se mění takto:

§ 27 odst. 2 písm. a) zní:

"(2) Výživa se zpravidla nepokládá za zabezpečenou, jestliže

a) jednotlivá osoba je odkázána na příjem nedosahující 550 Kčs měsíčně nebo manželská dvojice (druh a družka) na příjem nedosahující 900 Kčs měsíčně;"


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Štanceľ v. r.

Přesunout nahoru