Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 106/1971 Sb.Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpeční

Částka 29/1971
Platnost od 20.10.1971
Účinnost od 20.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

ZÁKON

ze dne 8. října 1971

o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. II

Zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb., č. 161/1968 Sb. a č. 71/1970 Sb., se mění takto:

Nejnižší výměry důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu důchodce, stanovené v § 18 odst. 5, § 28 odst. 4 písm. a), § 31 odst. 6, § 34 odst. 4, § 37 odst. 2, § 63 odst. 1 a § 122a se zvyšují z částky 500 Kčs na 550 Kčs a z částky 850 Kčs na 900 Kčs.

Čl. III

Zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb., č. 116/1967 Sb., č. 89/1968 Sb., č. 161/1968 Sb. a č. 71/1970 Sb., se mění takto:

Nejnižší výměry důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu důchodce, stanovené v § 47 odst. 4, § 48 odst. 3, § 58 odst. 4 písm. a), § 59 odst. 5, § 66 odst. 6, § 69 odst. 4, § 101 odst. 1 a § 137a se zvyšují z částky 500 Kčs na 550 Kčs a z částky 850 Kčs na 900 Kčs.

Čl. IV

Zvýšení důchodu podle čl. II a III lze poskytnout na žádost nejdříve počínajíc splátkou důchodu splatnou v říjnu 1971.


Čl. V

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o sociálním zabezpečení a zákona o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 18 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení (§ 119 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení).

**) Článek IV zákona č. 161/1968 Sb., o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.

***) Článek I zákona č. 161/1968 Sb.

) Například § 124 odst. 2 a § 136 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb.

††) Článek 1, 2 a 4 zákona č. 71/1970 Sb., o úpravě některých nízkých důchodů a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.

Přesunout nahoru