Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c47/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 47/1970
Platnost od 30.12.1970
Účinnost od 01.07.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo:

- podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. a § 29 zákona č. 89/1958 Sb. ve spojení se zákonem SNR č. 72/1969 Sb. směrnice o organizaci školního roku na školách I. a II. cyklu č. 9522/1970-I. Směrnice upravují organizaci školního roku, vyučovací období, prázdniny, vyučovací cyklus a péči o žáky a učně v době mimo vyučování na základních devítiletých školách, na lidových školách umění, na lidových školách jazyků a jazykových školách, na školách pro mládež vyžadující zvláštní péče, učňovských školách, odborných učilištích, středních všeobecně vzdělávacích školách a gymnasiích, odborných školách, středních odborných školách a konzervatořích.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1970 a jsou uveřejněny v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 18-19 ze dne 20. srpna 1970, jejich vydáním byly zrušeny směrnice MŠ ze dne 7. 8. 1967 č. 26 717/67-II/5 uveřejněné ve Věstníku MŠ a MK, roč. 1967, strana 203 a registrované ve Sbírce zákonů, roč. 1967, částka 31;

- podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. Výnos o zřizování odborných zemědělských a lesnických škol č. Š-10 204/1970-PLŠ. Výnosem se upravuje vzdělávání kvalifikovaných zemědělských a lesnických pracovníků v dvouletých odborných školách. Školy dávají žákům střední odborné vzdělání v oborech studia určených MŠ SSR a potřebné všeobecné vzdělání; připravují je na nižší technické funkce v odvětvích zemědělské nebo lesnické výroby a pro některá dělnická povolání vyšších tříd, která vyžadují speciální vědomosti a dovednosti.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1970 a je uveřejněn v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 20-21 ze dne 30. září 1970;

- podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb. změnu stipendijního řádu pro vysoké školy č. 12 654/70-VŠ ze dne 22. září 1970.

Změna se týká poskytování prospěchového stipendia v případě, nesplní-li student všechny studijní povinnosti do 30. září. Změna nabyla účinnosti dnem 1. října 1970 a je uveřejněna v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 22-23 ze dne 20. listopadu 1970;

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1970 a je uveřejněn v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 22-23 ze dne 20. listopadu 1970 a nahrazuje zejména směrnice pro organizaci a provoz vysokoškolských menz č. 16 226/64-III/2a ze dne 25. září 1964 a zrušuje i další předpisy, které uvedené směrnice měnily a doplňovaly.

Do všech uvedených právních předpisů lze nahlédnout v ministerstvu školství Slovenské socialistické republiky a na odborech školství okresních národních výborů.

Přesunout nahoru