Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c46/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 46/1970
Platnost od 29.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 17.07.1981 (o9/c16/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo dne 29. 12. 1970 Směrnice o předávání vybraných objektů občanské vybavenosti, financovaných z účelové státní subvence národními výbory jiným uživatelům. Směrnice byly vydány podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 3 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a podle § 68 odst. 1 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech. Upravují předávání samostatných objektů občanské vybavenosti, financovaných z účelově státní subvence na komunální bytovou výstavbu a technickou a občanskou vybavenost v rámci technickohospodářských ukazatelů budoucím uživatelům v oblasti obchodu, veřejného stravování a základních služeb.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. 1. 1971 a jsou otištěny v Ústředním věstníku České socialistické republiky částka 1/1971.

Přesunout nahoru