Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c44/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 44/1970
Platnost od 28.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.01.1981 (o4/c2/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal podle § 45 zák. č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, ve znění zák. opatř. č. 1/1967 Sb. a zák. č. 170/1968 Sb. a v souladu s čl. 6 Pokynů býv. Ústřední komise lidové kontroly a statistiky čj. 40002/65 ze dne 26. října 1965 výnos Federálního statistického úřadu o změně položek Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků v hutních odvětvích a o vydání dvanáctimístných oborových číselníků hutních výrobků, čj. 22239/70 ze dne 6. listopadu 1970.

Výnosem se doplňuje obor 122 - Odpady při výrobě a zpracování železa, oceli a litiny a obor 175 - Odpady, zůstatky a úlety neželezných kovů o další položky. Dále se tímto předpisem mění třídění některých oborů Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků uvedených v příloze k výnosu (hutnictví železa v oborech 123 až 154 a hutnictví neželezných kovů v oborech 191 až 205) na prvních čtyřech klasifikačních stupních, tj. převážně do hloubky prvních šesti míst jednotné klasifikace. Další podrobnosti jsou uváděny v oborových číselnících, které vydávají pověřené organizace.

Výnos byl publikován ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ, SŠÚ částka 10-11/1970 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971; tímto dnem pozbývá platnosti výnos býv. Ústřední komise lidové kontroly a statistiky čj. 40558/65 ze dne 12. listopadu 1965, o označování průmyslových výrobků podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků v r. 1966 a výnos býv. Ústřední komise lidové kontroly a statistiky čj. 36815/99 ze dne 28. července 1966, o označování výrobků hutnictví železa a neželezných kovů podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a všechny výjimky v označování průmyslových výrobků organizacím podle nich povolené.

Do tohoto předpisu je možno nahlédnout ve Federálním statistickém úřadě, v Českém statistickém úřadě a jeho krajských a okresních odděleních a ve Slovenském statistickém úřadě a jeho oblastních odborech a okresních odděleních.

Přesunout nahoru