Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c4/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1970
Platnost od 12.03.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky

vydalo k provedení bodu III/3 usnesení vlády ČSR č. 118 ze dne 18. června 1969 (kterým byl rozšířen na úseku komplexní bytové výstavby rozsah závazných úkolů počínaje rokem 1970 i na všechny dodavatelsky zahajované byty, objekty jejich komplexnosti a stavby komplexní bytovou výstavbou podmiňující) podle § 6 a 24 zák. ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, čl. 144 odst. 2 ústav. zák. č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a podle § 6 písm. ch) zák. č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, Pokyny č. 5 ze dne 22. prosince 1969 pro sestavování režimů komplexní bytové výstavby na tříletá období.

Pokyny nabyly účinnosti dnem 1. 1. 1970; byly rozeslány všem ústředním orgánům v ČSR, krajským národním výborům a krajským inženýrským organizacím a budou publikovány v částce 1/1970 Zpravodaje Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR. Jsou k nahlédnutí v ministerstvu výstavby a techniky ČSR odbor 21 a na všech krajských národních výborech.

Přesunout nahoru