Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c4/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1970
Platnost od 12.03.1970
Účinnost od 12.03.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky

vydalo:

1. Podle § 6, 18 a 19 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, výnosem ze dne 15. prosince 1969 č. 8/23 100/69 Sazebník dane z obratu platný od 1. ledna 1970. Sazebník daně z obratu byl vydán jako samostatná publikace a lze jej koupit v prodejně n. p. Slovenská kniha, Pěkná cesta č. 1, Bratislava-Krasňany.

Do sazebníku lze nahlédnout i v ministerstvu financí SSR, u oblastních odborů ministerstva financí SSR v Bratislavě, Banské Bystrici a Košicích a u odborů státních financí okresních národních výborů.

Dnem 31. prosince 1969 pozbývá platnosti sazebník daně z obratu vydaný výnosem ministerstva financí ze dne 21. listopadu 1968 č. 152/47 000/68 se všemi jeho opravami, dodatky, změnami a úpravami sazeb vydanými do 31. prosince 1969. Ustanovení zrušovaného sazebníku se však použijí v případech, kdy vznikla povinnost k odvodu daně z obratu před 1. lednem 1970;

2. podle § 10 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích:

a) výnos ze dne 18. července 1969 č. 83/13 689/1969 o vybírání správního poplatku za zápis změny prvního držitele motorového vozidla tovární značky Volha a Tatra 603 nabytého po 10. červnu 1969 na pořadník,

b) výnos ze dne 17. září 1969 č. 83/18 505/1969 o osvobození od správního poplatku za zápis první změny držitele havarovaného motorového vozidla převáděného na AZNP Mladá Boleslav v důsledku havarijního pojištění.

Výnosy jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 3/1969.

Do výnosů lze nahlédnout i v ministerstvu financí SSR, u oblastních odborů ministerstva financí SSR v Bratislavě, Banské Bystrici a Košicích a u odborů státních financí okresních národních výborů;

4. Výnos ze dne 3. září 1969 č. 8/17 648/1969 ve věci daně z obratu na ministerstvu národní obrany. Výnos doplňuje některá ustanovení výnosu ministerstva financí č. 152/50 978/1968 ze dne 10. prosince 1968 (zvláštní úprava daně z obratu pro ministerstvo národní obrany a bezpečnostní úsek ministerstva vnitra, Sbor nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti a ministerstvo dopravy - železniční vojsko), který byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 5/1968 a registrován ve Sbírce zákonů ČSSR v částce 4 z roku 1969.

Výnos byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 4/1969 a lze do něj nahlédnout i v ministerstvu financí v Bratislavě, Banské Bystrici a v Košicích a u odborů státních financí okresních národních výborů.

Přesunout nahoru