Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c30/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 30/1970
Platnost od 27.10.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1, písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, s Českou správou nemocenského pojištění a ostatními zúčastněnými ústředními orgány směrnice ze dne 30. září 1970 čj. LZ/Ops-403.1-29. 9. 1970, o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy, spolu s indikačním seznamem pro poskytování této péče, který tvoří jejich přílohu.

Směrnice upravují způsob výběru nemocných na lázeňskou péči a podmínky pro povolování a poskytování této péče.

S platností pro Českou socialistickou republiku se zrušují směrnice č. 14/1967 Ú. v., o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy, včetně indikačního seznamu, který tvoří jejich přílohu.

Směrnice včetně nového indikačního seznamu nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1971. Při navrhování a povolování lázeňské péče pro rok 1971 se podle nich a podle nového indikačního seznamu postupuje již od 15. října 1970.

Směrnice jsou uveřejněny pod č. 22 v částce 8-9/1970 Ústředního věstníku ČSR a lze do nich nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, u odborů zdravotnictví národních výborů a u ústavů národního zdraví.

Přesunout nahoru