Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c30/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 30/1970
Platnost od 27.10.1970
Účinnost od 01.01.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo

1. Směrnice o povolení práce přesčas nad hranice stanovené zákoníkem práce a výjimek ze zákazu noční práce žen ze dne 16. ledna 1970 čj. 31.004/PM/70 (Věstník MLVH 1970 poř. č. 1 - částka 1).

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1970. Dnem 31. března 1970 pozbyly platnosti dosud povolené výjimky a směrnice Ústřední správy vodního hospodářství ze dne 9. dubna 1966 čj. 39.222/fcm/66 (registrované v částce 15/1967 Sb.).

2. Výnos, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým ze dne 1. února 1970 čj. 35.643/3568/OTR/69 (Věstník MLVH 1970 poř. č. 3 - částka 3).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1970. Zákazy prací a pracovišť, uvedené v přílohách výnosu, nabyly účinnosti dnem 30. září 1970.

5. Výnos k § 2 odst. 3 a § 5 odst. 4 vyhlášky č. 61/1969 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení učňů ze dne 16. května 1970 čj. 14 197/70 (Věstník MLVH 1970 poř. č. 7 - částka 5).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1970.

Směrnice a výnosy uvedené ad 1, 2, 3 a 5 jsou určeny všem organizacím v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství a vodohospodářským organizacím řízeným národními výbory. Směrnice uvedené ad 6 jsou určeny všem státním organizacím lesního hospodářství, okresním, krajským a jim na roveň postaveným národním výborům, krajským oddělením ministerstva zemědělství a výživy a okresním zemědělským sdružením.

Do směrnic a výnosů lze nahlédnout v ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a na odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru