Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c29/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1970
Platnost od 15.10.1970
Účinnost od 01.09.1970
Zrušeno k 01.04.1986 (o1/c5/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo dopravy České socialistické republiky

vydalo ve smyslu zmocnění vyplývajícího z ustanovení § 24 odst. d) zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, po projednání s ministerstvem vnitra, ministerstvem financí ČSR a ministerstvem národní obrany ČSSR Směrnice pro zimní údržbu silnic.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1970. Tímto dnem se ruší předpis U 9 schválený opatřením náměstka ministra dopravy čj. 13 634/64 ze dne 11. 6. 1964 a jeho změny a doplňky schválené pod čj. 29 485/68-23/3 ze dne 30. 11. 1968.

Směrnice budou vydány ve Věstníku dopravy č. 17-18/1970. Lze do nich nahlédnout u odborů dopravy krajských národních výborů, okresních národních výborů a národního výboru hlavního města Prahy a měst Plzně, Brna a Ostravy.

Přesunout nahoru