Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c29/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1970
Platnost od 15.10.1970
Účinnost od 01.07.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb. a podle § 31 vyhlášky č. 174/1969 Sb. v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a s ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků vodního hospodářství výnos ze dne 15. července 1970 č. 4868/1970/OSPF-EP, kterým se doplňuje příloha č. 2 výnosu o platových poměrech technickohospodářských pracovníků některých vodohospodářských organizací (reg. v částce 12/1967 Sb.). Uvedeným výnosem se provádějí změny v zařazení do platových tříd některých funkcí u generálního ředitelství Toky, vodárny a kanalizace, Bratislava-Karlova Ves.

Zrušuje se čl. I bod 1 výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR ze dne 27. června 1969 č. 835/1969/EO, registrovaného v částce 36/1969 Sb.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky v částce 7/1970 a lze do něj nahlédnout v ministerstvu lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky a ve všech organizacích lesního a vodního hospodářství.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1970.

Přesunout nahoru