Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c25/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1970
Platnost od 19.08.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.12.1995 (177/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo dopravy České socialistické republiky

vydalo po projednání se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, Pravidla technického provozu městských drah.

Pravidla nabudou účinnosti dnem 1. ledna 1971. Tímto dnem pozbudou platnosti Pravidla technického provozu městské dopravy z roku 1958, registrovaná v částce 25/1958 Ú. l. ve znění změn a doplňků ze dne 12. 2. 1962 č. 8 207/1962 s výjimkou § 43 až § 53. Dnem vydání nových pravidel budou zrušeny též Směrnice ministerstva dopravy pro zřizování a označování tramvajových zastávek ze dne 7. 2. 1968 č. 8 247/68-10, registrované v částce 2/1968 Ú. v.

Pravidla technického provozu městských drah budou vydána knižně s barevnou přílohou, obsahující zobrazení zvláštních návěstidel a označníků městské hromadné dopravy; jejich distribuci bude provádět Zájmové sdružení městských dopravních podniků v Praze.

Do pravidel bude možno nahlédnout u odborů dopravy všech krajských národních výborů, Národního výboru hl. m. Prahy a Národních výborů statutárních měst Brna, Plzně a Ostravy.

Federální ministerstvo dopravy vydalo dne 20. března 1972 výnos čj. 8 632/72 25, kterým se mění a doplňují Pravidla technického provozu městských drah a rozšiřuje jejich platnost na celé území Československé socialistické republiky (registrována v částce 25 Sbírky zákonů, ročník 1970). Výnos byl otištěn v částce 6 Věstníku dopravy ročník 1972. Do Věstníku dopravy lze nahlédnout na odborech dopravy krajských národních výborů.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 4 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, výnos ze dne 29. dubna 1977 čj. 12 445/77, kterým se mění Pravidla technického provozu městských drah. Výnos nabývá účinnosti 1. června 1977; je uveřejněn v č. 10 Věstníku dopravy, ročník 1977. Do Věstníku dopravy lze nahlédnout na odborech dopravy krajských národních výborů a na federálním ministerstvu dopravy.

Přesunout nahoru