Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c25/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1970
Platnost od 19.08.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem vydal

1. podle § 31 vládního nařízení č. 30/1958 Sb. ve znění vládního nařízení č. 81/1965 Sb. a zákona č. 170/1968 Sb. Pokyny pro vedení účetnictví a předkládání účetních výkazů podniků a hospodářských zařízení společenských organizací. Pokyny stanoví zásady pro vedení účetnictví v podnicích a hospodářských zařízeních společenských organizací, hospodářsky řízených vyššími (ústředními) orgány Národní fronty, KSČ, ROH a Svazarmu, dále v hospodářských zařízeních řízených nižšími orgány společenských organizací, která provozují jednak trvalou hospodářskou činnost charakteru drobného socialistického podnikání, jednak hospodářskou činnost v nepatrném rozsahu formou vedlejších hospodářství. Pokyny dále obsahují zásady pro sestavování a předkládání účetních výkazů za tyto podniky a zařízení již v roce 1970.

Předpis byl uveřejněn ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ a SŠÚ částka 5 ze dne 3. června 1970 a lze do něj nahlédnout ve Federálním statistickém úřadě, v Českém statistickém úřadě a jeho krajských a okresních odděleních a ve Slovenském statistickém úřadě a jeho oblastních odborech a okresních odděleních;

2. podle § 31 odst. 1 vládního nařízení č. 30/1958 Sb. ve znění vládního nařízení č. 81/1965 Sb. a zákona č. 170/1968 Sb. pod čj. 20 535/70 ze dne 26. května 1970 Pokyny k úpravám účetnictví a k účetním výkazům v roce 1970 - dodatek. Pokyny se prodlužuje lhůta pro zúčtování rozdílů ze změn ocenění nedokončených výrobků a výrobků stanovená podle bodu 60 pokynů pro účetní uzávěrku roku 1969 v hospodářských organizacích státního socialistického sektoru a v organizacích provádějících zahraniční obchod, a to z 31. března 1970 do 30. června 1970; doplňují se ustanovení Změn jednotné účtové osnovy v národním hospodářství a směrnic k ní od 1. ledna 1970 (čj. FSÚ 24 262/69 z 22. 12. 1969 uveřejněné v částce 15/1969 Zpravodaje FSÚ, ČSÚ a SŠÚ) u oceňování nedokončených výrobků a výrobků, u účtování mezd vyplacených učňům, ustanovení o účtování doměrků z finančně daňových revizí (čj. FSÚ 23 837/69 z 11. 12. 1969 uveřejněné v částce 15/1969 Zpravodaje FSÚ, ČSÚ a SŠÚ) a dále se doplňují směrnice "Účetní výkazy hospodářských organizací 30 Úč Hosp" (č. Vk 936/69) některými dalšími ustanoveními pro vyplňování účetních výkazů.

Predpis byl uveřejněn ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ a SŠÚ částka 5 ze dne 3. června 1970 a lze do něj nahlédnout ve Federálním statistickém úřadě, v Českém statistickém úřadě a jeho krajských a oblastních odděleních a ve Slovenském statistickém úřadě a jeho oblastních odborech a okresních odděleních;

3. podle § 31 vládního nařízení č. 30/1956 Sb. ve znění vládního nařízení č. 81/1965 Sb. zákona č. 170/1968 Sb. pod čj. 20 927/70 Pokyny pro účtování daní a poplatků spravovaných finančními odbory národních výborů. Pokyny se zajišťuje jednotný postup a způsob účtování o daních a poplatcích, které jsou příjmem národních výborů a které ve smyslu pokynů ministerstev financí ČSR a SSR spravují finanční odbory národních výborů.

Způsob účtování daní a poplatků upraví finanční odbory národních výborů podle těchto pokynů nejpozději k 1. červenci 1970. Předpis byl uveřejněn ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ a SŠÚ částka 6 ze dne 26. června 1970 a lze do něj nahlédnout ve Federálním statistickém úřadě, v Českém statistickém úřadě a jeho krajských a okresních odděleních a ve Slovenském statistickém úřadě a jeho oblastních odborech a okresních odděleních.

Přesunout nahoru