Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c23/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 23/1970
Platnost od 30.07.1970
Účinnost od 01.07.1970
Zrušeno k 10.09.1987 (o13/c17/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo dne 18. června 1970 pod č. j. 20 566/70-III/2 směrnice o vysokoškolském studiu učitelství pro mateřské školy, o studiu vychovatelství a učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péče. Těmito směrnicemi se zřizuje vedle dosavadního středoškolského studia učitelství pro mateřské školy a vychovatelství v těchto oborech i studium vysokoškolské a rovněž vysokoškolské studium učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péče. Studium má poskytnout prohloubené vzdělání, potřebné k zastávání náročných funkcí v příslušných oblastech. Organizují je pedagogické fakultry, které ministerstvo školství zvlášť pověřilo.

Směrnice je otištěna v sešitě 7 roč. 1970 Věstníku MŠ a MK ČSR a nabývá účinnosti od 1. 7. 1970. Do Věstníku lze nahlédnout v odborech školství okresních nebo krajských národních výborů nebo na každé škole.

Přesunout nahoru