Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c18/1970 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 18/1970
Platnost od 19.06.1970
Účinnost od 13.02.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že

1. Jihojemenská lidová republika a Mauritius notifikovaly dne 28. ledna 1970 a dne 30. ledna 1970 vládě USA přístup k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (ICAO), sjednané v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Podle ustanovení svého článku 92 Úmluva vstoupila v platnost pro Jihojemenskou lidovou republiku dnem 27. února 1970 a pro Mauritius dnem 1. března 1970.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 14 Sbírky zákonů, ročník 1970;

2. u generálního tajemníka OSN byla dne 10. března 1970 uložena ratifikační listina Uruguaye k Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, sjednané ve Vídni dne 18. dubna 1961.

Podle ustanovení svého článku 51 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Uruguay v platnost dnem 9. dubna 1970.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 14 Sbírky zákonů, ročník 1970;

3. u generálního tajemníka OSN byly uloženy následující ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, sjednané ve Vídni dne 24. dubna 1963:

dne 14. ledna 1970 listina o přístupu Iráku,

dne 3. února 1970 listina o přístupu Španělska,

dne 10. března 1970 ratifikační listina Uruguaya.

Podle ustanovení svého článku 77 odst. 2 Úmluva vstoupila v platnost pro Irák dnem 13. února 1970, pro Španělsko dnem 5. března 1970 a pro Uruguay dnem 9. dubna 1970.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 14 Sbírky zákonů, ročník 1970;

4. u generálního tajemníka OSN byly uloženy dne 23. ledna 1970 a dne 7. května 1970 ratifikační listiny Švýcarska a Kostariky k Jednotné úmluvě o omamných látkách, sjednané v New Yorku dne 30. března 1961.

Podle ustanovení svého článku 41 odst. 2 Úmluva vstoupila v platnost pro Švýcarsko dnem 22. února 1970 a pro Kostariku vstoupí v platnost dnem 6. června 1970.

Ratifikační listina Švýcarska obsahovala prohlášení o vázanosti článkem 9 Úmluvy o zákazu nedovoleného obchodu s nebezpečnými drogami, sjednané v Ženevě dne 26. června 1936.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1969;

5. u švýcarské vlády byla dne 10. února 1970 uložena ratifikační listina Guatemaly k aktům Světové poštovní unie, sjednaným ve Vídni dne 10. července 1964, jimiž je ČSSR vázána.

Podle ustanovení článku 11 odst. 5 Ústavy Světové poštovní unie akty vstoupily v platnost pro Guatemalu dnem 12. března 1970.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 14 Sbírky zákonů, ročník 1970;

6. u generálního tajemníka OSN byla dne 6. února 1970 uložena ratifikační listina Kanady k Úmluvě o pevninské mělčině, sjednané v Ženevě dne 29. dubna 1958.

Podle ustanovení svého článku 11 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Kanadu v platnost dnem 8. března 1970.

Při uložení ratifikační listiny učinila Kanada prohlášení k článku 1 Úmluvy a dále k prohlášením učiněným NSR, Francií a Iránem.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 144/1964 Sb.

Úmluvou jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Albánie, Austrálie, Bulharsko, Běloruská SSR, Dánsko, Francie, Guatemala, Haiti, Izrael, Jamajka, Jižní Afrika, Jugoslávie, Kambodža, Kanada, Keňa, Kolumbie, Kostarika, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Mexiko, Nigérie, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Senegal, Sierra Leone, Spojené státy americké, SSSR, Svazijsko, Španělsko, Švédsko, Thajsko, Trinidad a Tobago, Uganda, Ukrajinská SSR, Velká Británie, Venezuela;

7. u generálního tajemníka OSN byla dne 17. března 1970 uložena listina o přístupu Nigérie k Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, sjednané v New Yorku dne 10. června 1958.

Podle ustanovení svého článku XII odst. 2 Úmluva vstoupí pro Nigérii v platnost dnem 15. června 1970.

Listina o přístupu Nigérie obsahovala prohlášení v souladu s článkem I odst. 3 Úmluvy.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 74/1959 Sb.

Úmluvou jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Bulharsko, Běloruská SSR, Cejlon, Ecuador, Filipíny, Finsko, Francie, Ghana, Horní Volta, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kambodža, Madagaskar, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Nizozemí, NSR, Niger, Nigérie, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Středoafrická republika, SSSR, Sýrie, Švýcarsko, Tanganjika, Thajsko, Trinidad a Tobago, Tunisko, Ukrajinská SSR, USA, Zanzibar;

8. u francouzské vlády byla dne 13. dubna 1970 uložena listina o přístupu Sierry Leone k Ujednání o zřízení Mezinárodního úřadu epizootického, sjednanému v Paříži dne 25. ledna 1924.

Ujednání bylo publikováno vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 22/1926 Sb.

Ujednáním jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Afghánistán, Alžírsko, Argentina, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Dánsko, Ecuador, Fínsko, Francie, Horní Volta, Chile, Indie, Irán, Irsko, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Kambodža, Kamerún, Kypr, Laos, Lucembursko, Maďarsko, Mali, Maroko, Monako, Nizozemí, Pákistán, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Saúdská Arábie, Senegal, Sierra Leone, SAR, Súdán, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie;

9. u generálního tajemníka OSN byla dne 21. dubna 1970 uložena ratifikační listina Belgie k Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států, sjednané v New Yorku dne 8. července 1965.

Podle ustanovení svého článku 20 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Belgii v platnost dnem 21. května 1970.

Ratifikační listina Belgie obsahovala výhrady k článkům 3 a 4 odst. 1.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí v č. 16/1969 Sb.

Úmluvou jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Austrálie, Belgie, Burundi, Čad, Dánsko, Finsko, Jugoslávie, Laos, Lesotho, Maďarsko, Mali, Malawi, Mongolsko, Nepál, Norsko, Niger, Nigérie, Rwanda, San Marino, Svazijsko, Spojené státy americké, Švédsko, Turecko, Zambie.

Přesunout nahoru