Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c17/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 17/1970
Platnost od 11.06.1970
Účinnost od 01.04.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 95 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. pod čj. LP/1-210.4-20. 2. 70 ze dne 17. března 1970 směrnice o pohotovostních zdravotnických službách.

Tyto směrnice shrnují a upravují dosavadní předpisy o pohotovostních zdravotnických službách. Obsahují ustanovení o organizaci pohotovostních zdravotnických služeb v zařízeních ambulantní i ústavní péče, v lékárnách, v lázeňských zařízeních a v hygienických stanicích, a způsobu jejich zabezpečení a kontroly. Stanoví dále podmínky pro zařazování zdravotnických pracovníků do služeb, jejich povinnosti, jakož i rozsah vybavení stanic lékařské služby první pomoci léčivy.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1970.

Zároveň se zrušují směrnice ministerstva zdravotnictví č. 21/1966 Věstníku MZd, o pohotovostních zdravotnických službách (ozn. v částce 29/1966 Sb.) a směrnice ministerstva zdravotnictví č. 14/1965 Věst. MZd, o lékárenské pohotovostní službě.

Směrnice budou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR jako závazné opatření pod č. 9 v částce 7-8/1970 a lze do nich nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, u odborů zdravotnictví krajských a okresních národních výborů a u ústavů národního zdraví.

Přesunout nahoru