Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c15/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1970
Platnost od 27.05.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky vydalo

1. podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, výnos ze dne 28. února 1969 o úpravě mzdových tarifů pro pracovníky pracující na komplexní bytové výstavbě.

Výnos upravuje mzdové tarify pracovníků organizací a ucelených provozů stavební výroby, kteří pracují nebo v rozhodující míře zajišťují práce na komplexní bytové výstavbě a jí podmiňujících investicích.

Výnos byl zaslán příslušným organizacím pod SZ. 340.1/19 - E01 1969 a uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR, částka 17-18/1969.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1969.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 1 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 28. února 1969 SZ. 340.1/19-EP 1-1969 o úpravě mzdových tarifů pro pracovníky pracující na komplexní bytové výstavbě (reg. v částce 15/1970 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 28. února 1969 SZ. 340.1/19-EP 1-1969 o úpravě mzdových tarifů pro pracovníky pracující na komplexní bytové výstavbě (reg. v částce 15/1970 Sb.).

2. podle § 2 odst. 3 a § 5 odst. 4 vyhlášky č. 61/1969 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení učňů, výnos ze dne 26. listopadu 1969 o finančním a hmotném zabezpečení učňů.

Výnos stanoví další preferované učební obory v organizacích v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a v organizacích stavební výroby řízených národními výbory.

Výnos zrušuje úřední sdělení ministerstva stavebnictví č. 20/1966 Věst. MSv ze dne 20. dubna 1966 o úpravě finančního a hmotného zabezpečení učňů, registrované v částce 47/1967 Sb.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR, částka 19-20/1969.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1969.

Do výnosů je možno nahlédnout u organizací, kterých se týkají.

Přesunout nahoru