Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c14/1970 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 14/1970
Platnost od 15.05.1970
Účinnost od 30.10.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že

1. u švýcarské vlády byla dne 24. září 1969 uložena listina o přístupu Rakouska k Pařížské unijní úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví, sjednané v Paříži dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958.

Podle ustanovení svého článku 16 odst. 3 Úmluva vstoupila pro Rakousko v platnost dnem 30. listopadu 1969.

Úmluva revidovaná v Lisabonu byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 90/1962 Sb. a kromě ČSSR jsou jí nyní vázány tyto státy:

Čad, Francie, Gabun, Horní Volta, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Jugoslávie, Kamerún, Konžská lidová republika, Kuba, Maďarsko, Malgašská republika, Malta, Maroko, Mauretánie, Mexiko, Monako, Niger, Nigérie, Norsko, Pobřeží slonoviny, Rakousko, Rumunsko, Senegal, Středoafrická republika, Švýcarsko, Tanganjika, Togo, Trinidad a Tobago, Uruguay, USA, Velká Británie, Zambie;

2. u švýcarské vlády byla dne 24. září 1969 uložena listina o přístupu Rakouska k Nizzskému ujednání o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, sjednanému v Nizze dne 15. června 1957.

Podle ustanovení svého článku 6 odst. 3 Ujednání vstoupilo pro Rakousko v platnost dnem 30. listopadu 1969.

Ujednání bylo publikováno vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 65/1963 Sb.

Ujednáním jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Austrálie, Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Izrael, Libanon, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Monako, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Spojené státy americké, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, Velká Británie;

3. u švýcarské vlády byly uloženy následující ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k aktům Světové poštovní unie, sjednaným ve Vídni dne 10. července 1964, jimiž je ČSSR vázána:

dne 12. září 1969 ratifikační listina Venezuely,

dne 30. září 1969 ratifikační listina a listina o přístupu Ecuadoru,

dne 14. října 1969 listina o přístupu Svazijska.

Podle ustanovení článku 11 odst. 5 Ústavy Světové poštovní unie akty vstoupily v platnost pro Venezuelu dnem 30. září 1969, pro Ecuador dnem 11. listopadu 1969 a pro Svazijsko dnem 7. listopadu 1969.

Ratifikace aktů Československou socialistickou republikou byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 93/1969 Sb.

Akty jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Argentina, Austrálie, Barbados, Barma, Belgie, Bhoutan, Botswana, Brazílie, Bulharsko, Burundi, Cejlon, Dahomé, Dánsko, Ecuador, Etiopie, Fidži, Finsko, Francie, Gabun, Ghana, Guinea, Guatemala, Guayana, Horní Volta, Indie, Irák, Irán, Irsko, Island, Izrael, Itálie, Jamajka, Japonsko, Jemenská arabská republika, Jihojemenská lidová republika, Jihoafrická republika, Jordánsko, Jugoslávie, Kambodža, Kamerún, Kanada, Keňa, Konžská lidová republika, Kuba, Kuvajt, Kypr, Laos, Lesotho, Libye, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Malawi, Maledivské ostrovy, Malgašská republika, Mali, Malta, Maroko, Mauretánie, Mauritius, Mexiko, Monako, Mongolsko, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Norsko, Nový Zéland, Peru, Polsko, Portugalsko, Quatar, Rakousko, Republika Rovníková Guineje, Rumunsko, Řecko, San Marino, Sjednocená arabská republika, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Somálsko, Středoafrická republika, Sýrie, Svazijsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tanzánie, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Uganda, Vatikán, Velká Británie, Venezuela, Zambie;

4. vláda Maďarské lidové republiky notifikovala dne 30. září 1969 vládě USA přístup Maďarské lidové republiky k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (ICAO), sjednané v Chicagu dne 7. prosince 1944.

Podle ustanovení svého článku 92 odst. b) Úmluva vstoupila pro Maďarskou lidovou republiku v platnost dnem 30. října 1969.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 147/1947 Sb.

Úmluvou jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Afghánistán, Alžírsko, Argentina, Austrálie, Barbados, Belgie, Barma, Bolívie, Brazílie, Bulharsko, Burundi, Cejlon, Čad, Dahomé, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, El Salvador, Etiopie, Filipíny, Finsko, Francie, Gabun, Ghana, Guatemala, Guinea, Guayana, Haiti, Honduras, Horní Volta, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Irán, Irsko, Island, Izrael, Itálie, Jamajka, Japonsko, Jemen, Jihojemenská lidová republika, Jižní Afrika, Jordánsko, Jugoslávie, Kambodža, Kamerún, Keňa, Kanada, Kolumbie, Konžská lidová republika, Konžská demokratická republika, Kostarika, Kuba, Kypr, Kuvajt, Laos, Libanon, Libérie, Líbye, Lucembursko, Maďarsko, Malgašská republika, Malawi, Malajsie, Mali, Malta, Mauretánie, Mauritius, Mexiko, Maroko, Nepál, Niger, Nigérie, Nicaragua, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Německá spolková republika, Pákistán, Panama, Paraguqa, Peru, Pobřeží slonoviny, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rwanda, Řecko, Saudská Arábie, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Somálsko, Spojené státy americké, Středoafrická republika, Sjednocená arabská republika, Sýrie, Súdán, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Tanzánie, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Uganda, Uruguay, Velká Británie, Venezuela, Zambie;

5. u generálního tajemníka OSN byla dne 31. října 1969 uložena listina o přístupu Izraele k Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží po silnicích na podkladě karnetu TIR, sjednané v Ženevě dne 15. ledna 1959.

Podle ustanovení svého článku 40 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Izrael v platnost dnem 30. ledna 1970.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1969;

6. u generálního tajemníka OSN byla dne 28. listopadu 1969 uložena ratifikační listina Paraguaye k Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, sjednané v Římě dne 26. října 1961.

Podle ustanovení svého článku 25 odst. 2 Úmluva vstoupí pro Paraguay v platnost dnem 26. února 1970.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 192/1964 Sb.

Úmluvou jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Brazílie, Dánsko, Ecuador, Konžská lidová republika, Kostarika, Niger, Německá spolková republika, Paraguay, Švédsko, Velká Británie;

7. u generálního tajemníka OSN byla dne 26. listopadu 1969 uložena listina o přístupu Lesotha k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, přijaté Valným shromážděním OSN dne 13. února 1946.

Podle ustanovení svého oddílu 32 Úmluva vstoupila pro Lesotho v platnost dnem 26. listopadu 1969.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb.

Úmluvou jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Argentina, Austrálie, Belgie, Barma, Bolívie, Brazílie, Běloruská SSR, Bulharsko, Burundi, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, El Salvador, Etiopie, Fidži, Filipíny, Fínsko, Francie, Gabun, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Horní Volta, Chile, Indie, Irák, Irán, Irsko, Island, Izrael, Itálie, Jamajka, Japonsko, Jemen, Jordánsko, Jugoslávie, Kambodža, Kamerún, Kanada, Keňa, Konžská lidová republika, Konžská demokratická republika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Kypr, Laos, Lesotho, Libanon, Libérie, Libye, Lucembursko, Madagaskar, Maďarsko, Malawi, Malajsie, Mali, Malta, Mauritius, Maroko, Mexiko, Mongolsko, Nepál, Niger, Nigérie, Nicaragua, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Pákistán, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rwanda, Řecko, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Sjednocená arabská republika, Sýrie, Sovětský svaz, Švédsko, Tanganjika, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Uganda, Ukrajinská SSR, Uruguay, Velká Británie;

8. u generálního tajemníka OSN byly uloženy následující ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, sjednané ve Vídni dne 18. dubna 1961:

dne 26. listopadu 1969 listina o přístupu Lesotha,

dne 9. prosince 1969 ratifikační listina Finska,

dne 23. prosince 1969 listina o přístupu Paraguaye.

Podle ustanovení svého článku 51 odst. 2 Úmluva vstoupila v platnost pro Lesotho dnem 26. prosince 1969, pro Finsko dnem 8. ledna 1970 a pro Paraguay dnem 22. ledna 1970.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb.

Úmluvou jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Albánie, Alžírsko, Argentina, Austrálie, Barbados, Belgie, Běloruská SSR, Botswana, Brazílie, Bulharsko, Burundi, Dahomé, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, El Salvador, Filipíny, Finsko, Francie, Gabun, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Chile, Indie, Irák, Irán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Jugoslávie, Kambodža, Kanada, Keňa, Kolumbie, Konžská lidová republika, Konžská demokratická republika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Kypr, Laos, Lesotho, Libanon, Libérie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Madagaskar, Maďarsko, Malajsie, Mali, Malawi, Mauretánie, Mauritius, Maroko, Mexiko, Mongolsko, Nepál, Niger, Nigérie, Norsko, Nový Zéland, Německá spolková republika, Pákistán, Panama, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rwanda, Řecko, San Marino, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Sovětský svaz, Sjednocená arabská republika, Svazijsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tanganjika, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Ukrajinská SSR, Uruguay, Velká Británie, Venezuela, Vatikán;

9. u generálního tajemníka OSN byla dne 24. listopadu 1969 uložena ratifikační listina Spojených států amerických a dne 23. prosince 1969 listina o přístupu Paraguaye k Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, sjednané ve Vídni dne 24. dubna 1963.

Podle ustanovení svého článku 77 odst. 2 Úmluva vstoupila v platnost pro Spojené státy americké dnem 24. prosince 1969 a pro Paraguay dnem 22. ledna 1970.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb.

Úmluvou jsou nyní kromě ČSSR vázány tyto státy:

Alžírsko, Argentina, Austrálie, Belgie, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ecuador, Filipíny, Francie, Gabun, Ghana, Guatemala, Horní Volta, Honduras, Chile, Irák, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Kamerún, Keňa, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Madagaskar, Mali, Mauritius, Mexiko, Nepál, Niger, Nigérie, Pákistán, Panama, Paraguay, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Salvador, Senegal, Somálsko, Sjednocená arabská republika, Spojené státy americké, Španělsko, Švýcarsko, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uruguay, V. Británie a Severní Irsko, Venezuela.

Přesunout nahoru