Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1970 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech

Částka 30/1970
Platnost od 27.10.1970
Účinnost od 27.10.1970
Zrušeno k 10.02.1972 (3/1972 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 24. září 1970,

kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, se mění takto:

1. § 6 odst. 4 zní:

Povinnost podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám mají:

a) řidiči z povolání všech motorových vozidel, řidiči mající řidičské oprávnění skupiny D a řidiči motorových vozidel požární ochrany a zdravotnické a důlní záchranné služby užívajících zvláštního výstražného znamení, vždy po dvou letech; po dosažení věku 50 let jsou povinni podrobit se prohlídce jednou za rok;

b) ostatní držitelé řidičských průkazů po dosažení věku 60 let a opětovně po dosažení věku 65 a 68 let. Od 68. roku věku jsou povinni podrobovat se lékařské prohlídce každé dva roky. Zprávu o výsledku lékařské prohlídky jsou povinni předložit do 6 měsíců po dosažení stanovených věkových hranic dopravnímu inspektorátu okresního oddělení Veřejné bezpečnosti, příslušnému podle místa trvalého bydliště; v Praze, Brně, Ostravě a Plzni dopravnímu inspektorátu městské správy Veřejné bezpečnosti.

2. § 6 odst. 6 zní:

Zjišťování tělesné a duševní schopnosti žadatelů o řidičské oprávnění a lékařské prohlídky řidičů motorových vozidel provádí podle zvláštních předpisů závodní lékař příslušný podle pracoviště; v ostatních případech obvodní lékař příslušný podle trvalého bydliště.


Čl. II

Držitelé řidičských průkazů, kteří v den účinnosti této vyhlášky již dosáhli věku 60 let, jsou povinni podrobit se lékařské prohlídce a předložit zprávu o jejím výsledku do 6 měsíců ode dne počátku účinnosti této vyhlášky dopravnímu inspektorátu okresního oddělení Veřejné bezpečnosti příslušnému podle trvalého bydliště; v Praze, Brně, Ostravě a Plzni dopravnímu inspektorátu městské správy Veřejné bezpečnosti.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Grösser v. r.

Přesunout nahoru