Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/1970 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb., a č. 180/1968 Sb.

Částka 22/1970
Platnost od 17.07.1970
Účinnost od 01.10.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

76

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 9. července 1970,

jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb. a č. 180/1968 Sb.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s Federálním výborem pro zemědělství a výživu, s Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb., č. 116/1967 Sb., č. 89/1968 Sb., č. 161/1968 Sb. a č. 71/1970 Sb.:


Čl. I

Zrušuje se § 47a vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb. a č. 180/1968 Sb.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1970.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Přesunout nahoru