Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1970 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření

Částka 22/1970
Platnost od 17.07.1970
Účinnost od 17.07.1970
Zrušeno k 01.08.1991 (306/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

74

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. července 1970,

kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí podle § 11 a 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a § 142 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení:


§ 1zrušeno

ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 2zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 3zrušeno

ČÁST TŘETÍ3)zrušeno

§ 4, § 5zrušeno

§ 6

(4) Pracovníku, kterému již uplynula ochranná lhůta ze zaměstnání, náleží v době, kdy pobírá příspěvek, také případné pohřebné, jsou-li jinak splněny podmínky pro jeho poskytnutí podle předpisů o nemocenském pojištění pracovníků; za těchto podmínek náleží pohřebné také tomu, kdo zemřelému pracovníku vypravil pohřeb.

§ 7zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 8 – § 13zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 14, § 15zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 16zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 17 – § 22zrušeno


§ 23zrušeno


§ 24zrušeno


Ministr: Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

**) Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění; vyhláška č. 95/1968 Sb., o poskytování příspěvků na děti v nemocenském pojištění; vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání.

6) Nároky ze sociálního zabezpečení pracovníků, na které se vztahuje tato vyhláška, upravuje vyhláška č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, zejména v ustanovení § 2, 11, 14, 15 a 136.

7) Viz též ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 143/1965 Sb. ve znění vyhlášky č. 113/1975 Sb.

Přesunout nahoru