Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 73/1970 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kursů

Částka 22/1970
Platnost od 17.07.1970
Účinnost od 17.07.1970
Zrušeno k 29.01.1990 (17/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

73

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 23. června 1970

o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kursů

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 27 odst. 3 branného zákona č. 92/1949 Sb. ve znění zákona č. 19/1958 Sb.:


§ 1

Doba trvání základní služby absolventů ročních důstojnických škol, odborných vojenských škol a kursů organizovaných pro vojáky s úplným středním vzděláním, škol důstojníků v záloze a absolventů poddůstojnických škol, kteří závěrečnými zkouškami řádně ukončí studium v uvedených vojenských školách nebo kursech a převezmou závazek k další službě na dobu stanovenou předpisem ministerstva národní obrany nebo vnitra, se stanoví na 12 měsíců.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru