Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1970 Sb.Vyhláška rady Okresního národního výboru v Popradu, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady

Částka 20/1970
Platnost od 30.06.1970
Účinnost od 30.06.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

66

VYHLÁŠKA

Rady Okresního národního výboru v Popradu

ze dne 15. května 1970,

kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady


§ 1

Rada Okresního národního výboru v Popradu určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, ve spojení s čl. 6 zákona Slovenské národní rady č. 72/1969 Sb., o některých opatřeních v organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické republice, stavebními úřady:

1. Obvodní úřad místních národních výborů se sídlem v Hôrke s územní působností pro obce Hozelec, Hôrka, Janovce, Spišský Štiavnik, Švábovce a Vydrník;

2. Obvodní úřad místních národních výborů se sídlem v Popradu s územní působností pro obce Gánovce, Matejovce, Mlynica, Nová Lesná, Spišská Teplica a Veľký Slavkov;

3. Obvodní úřad místních národních výborů se sídlem v Slovenské Vsi s územní působností pro obce Lendak, Slovenská Ves, Vojňany a Výborná;

4. Obvodní úřad místních národních výborů se sídlem ve Spišských Hanušovicích s územní působností pro obce Hágy, Jezersko, Malá Franková, Osturňa, Reľov, Spišské Hanušovce a Veľká Franková;

5. Obvodní úřad městského národního výboru a místních národních výborů se sídlem ve Spišské Staré Vsi s územní působností pro město Spišská Stará Ves a obce Červený Kláštor, Havka, Lechnica, Lysá nad Dunajcom, Majere, Matiašovce a Zálesie;

6. Obvodní úřad místních národních výborů se sídlem v Štrbě s územní působností pro obce Liptovská Teplička, Nižná Šuňava, Štrba a Vyšná Šuňava;

7. Obvodní úřad místních národních výborů se sídlem ve Vrbově s územní působností pro obce Abrahámovce, Hradisko, Tvarožná, Vlková, Vlkovce, Vrbov a Žákovce;

8. Městský národní výbor v Spišské Belé s územní působností města Spišská Belá.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Tajemník: Dr. Mikuš v. r.

Předseda: Ing. Janík v. r.

Přesunout nahoru