Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 54/1970 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o rejstříku trestů

Částka 16/1970
Platnost od 04.06.1970
Účinnost od 04.06.1970
Zrušeno k 01.01.1995 (269/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 16. května 1970

o rejstříku trestů

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje k provedení článku V zákona č. 149/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád):


§ 1

Rejstřík trestů je abecedně uspořádaný soubor trestních listů osob pravomocně odsouzených soudy.

§ 2

(1) Rejstřík trestů vede Generální prokuratura České socialistické republiky a Generální prokuratura Slovenské socialistické republiky.

(2) Do rejstříku trestů, který vede Generální prokuratura České socialistické republiky, se zakládají trestní listy osob narozených na území České socialistické republiky a osob narozených v cizině.

(3) Do rejstříku trestů, který vede Generální prokuratura Slovenské socialistické republiky, se zakládají trestní listy osob narozených na území Slovenské socialistické republiky.

(4) Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též odsouzení vyslovená cizozemskými soudy.

§ 3

Trestní listy osob, které zemřely nebo jsou starší 80 let, se z rejstříku trestů vyřazují.

§ 4

Soudy jsou povinny neprodleně zasílat generální prokuratuře trestní listy osob pravomocně odsouzených soudem a sdělovat jí všechny skutečnosti důležité pro zápis v trestním listě nebo změnu v zápisu.

§ 5

(1) Národnímu výboru nebo jinému státnímu orgánu, jakož i státní či jiné socialistické organizaci se vydá na jejich žádost výpis z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů se vydá na žádost také osobě, jíž se zápis týká.

(2) Ve výpisu z rejstříku trestů se uvedou všechna dosud nezahlazená odsouzení soudy, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jakoby nebyl odsouzen.

(3) Je-li zapsáno pouze odsouzení pro přečin podle zákona č. 150/1969 Sb., nebo pro provinění či přestupek podle zákona č. 58/1965 Sb., nebo přestupek podle zákonného opatření č. 99/1969 Sb., uvede se ve výpisu jen tehdy, neuplynula-li od odsuzujícího rozsudku doba 3 let.

§ 6

Pro účely trestního řízení se vydá soudu, prokurátorovi, vyšetřovateli nebo vyhledávacímu orgánu, orgánu konajícímu objasňování a ministerstvu spravedlnosti opis rejstříku trestů .


§ 7

Zrušuje se vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů, ve znění vyhlášky č. 78/1965 Sb.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru