Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 52/1970 Sb.Ústavní zákon o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů

Částka 16/1970
Platnost od 04.06.1970
Účinnost od 04.06.1970
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 27. května 1970

o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Článek I

(1) Volební období soudců krajských a okresních soudů končí dnem, kdy bude podle ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, zvolen takový počet soudců jednotlivého soudu, který ministr spravedlnosti příslušné republiky prohlásí za dostačující k zajištění nejnutnějšího chodu soudu, nejpozději dnem 31. prosince 1971.

(2) Ustanovení předchozího odstavce se týká též soudců krajských soudů, kteří byli zvoleni podle ústavního zákona č. 81/1968 Sb., jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců, ve znění ústavního zákona č. 57/1969 Sb.

(3) Ustanovení odstavce 1 se netýká voleb soudců provedených po 1. lednu 1970.

Článek II

Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 ústavního zákona č. 155/1969 Sb. se nevztahuje na krajské a okresní soudy.


Článek III

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru