Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 46/1970 Sb.Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy

Částka 14/1970
Platnost od 15.05.1970
Účinnost od 15.05.1970
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

46

VYHLÁŠKA

ministra spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 12. května 1970

o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy

Ministr spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 24 zákona č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze:


§ 1

(1) Organizace soudů a státních notářství uvedených v odstavci 2 se přizpůsobuje dnem 1. července 1970 změnám vyplývajícím z rozšíření území hlavního města Prahy.

(2) K uvedenému dni se proto začleňují městské části (katastrální území) hlavního města Prahy

a) Háje, Chodov, Kunratice, Libuš, Modřany a Komořany z obvodu okresního soudu Praha-západ a státního notářství Praha-západ do obvodu obvodního soudu pro Prahu 4 a státního notářství pro Prahu 4;

b) Lahovice a Velká Chuchle z obvodu okresního soudu Praha-západ a státního notářství Praha-západ do obvodu okresního soudu pro Prahu 5 a státního notářství pro Prahu 5;

c) Řepy, Nebušice a Suchdol z obvodu okresního soudu Praha-západ a státního notářství Praha-západ do obvodu obvodního soudu pro Prahu 6 a státního notářství pro Prahu 6;

d) Dolní Chabry a Ďáblice z obvodu okresního soudu Praha-východ a státního notářství Praha-východ do obvodu obvodního soudu pro Prahu 8 a státního notářství pro Prahu 8;

e) Letňany, Čakovice, Třeboradice, Miškovice, Kbely, Kyje a Hostavice z obvodu okresního soudu Praha-východ a státního notářství Praha-východ do obvodu obvodního soudu pro Prahu 9 a státního notářství pro Prahu 9;

f) Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy, Petrovice a Štěrboholy z obvodu okresního soudu Praha-východ a státního notářství Praha-východ do obvodu obvodního soudu pro Prahu 10 a státního notářství pro Prahu 10.

§ 2

Opatření týkající se voleb soudců se provádějí ode dne účinnosti této vyhlášky se zřetelem na uspořádání uvedené v § 1.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Dr. Němec v. r.

Přesunout nahoru