Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1970 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou

Částka 14/1970
Platnost od 15.05.1970
Účinnost od 15.05.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

VYHLÁŠKA

Ministra financí Československé socialistické republiky

ze dne 28. dubna 1970

o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V.I.Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou

Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) K 100. výročí narození V.I.Lenina se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.

(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1 000 a v obsahu stříbra 5/1 000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, její hrana je hladká s ornamentálním vlisem, složeným ze střídajících se kosočtverců a bodů.

(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky a okolo něj opis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "50" je umístěno uprostřed dole a pod ním je název měnové zkratky "Kčs".

(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je pravý profil V.I.Lenina. V pravé části je umístěn opis "V.I.Lenin" a dole jsou v opise letopočty "1870" a "1970" a mezi nimi snítka vavřínu. Návrh pamětní stříbrné padesátikoruny je dílem akademického sochaře Franty Davida, jeho značka "D" je umístěna vlevo dole pod vavřínovou snítkou.

§ 2

(1) K 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou se vydávají stříbrné pamětní pětadvacetikoruny.

(2) Pamětní stříbrné pětadvacetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pětadvacetikoruny je 10 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětadvacetikoruny je 30 mm, její hrana je hladká s ornamentálním vlisem, složeným ze střídajících se vodorovných čárek a ležatých křížků.

(3) Na líci pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech vodorovných řádcích nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Autory líce jsou akademický sochař Zdeněk Kolářský a akademický malíř Ivan Strnad. Jméno "IVAN STRNAD" je umístěno uprostřed dole.

(4) Na rubu pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je zobrazena v zalomených plochách krajina, v pozadí vlevo náznak hory Říp a vpravo slovenských hor. Nad nimi ve středu je umístěno symbolické slunce svobody, složené z lat šeříku a lípových lístků. Číslice "25", která označuje hodnotu a symbolizuje výročí, je umístěna uprostřed dole. Autorem rubové strany je akademický sochař Zdeněk Kolářský a jeho jméno "KOLÁŘSKÝ" je umístěno vodorovně ve spodní zalomené ploše krajiny.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Rohlíček, CSc. v. r.


Přesunout nahoru