Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 38/1970 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality

Částka 11/1970
Platnost od 28.04.1970
Účinnost od 01.05.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

38

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 15. dubna 1970

o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. a) zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky:


§ 1

(1) Státním hospodářským organizacím a družstevním organizacím mohou být ze státního rozpočtu poskytovány

a) účelové oblastní dotace na investiční akce zahájené po 1. lednu 1970 v pohraničí, pokud slouží k zajištění dlouhodobého výhledu rekonstrukce a výstavby pohraničí, zejména ke stabilizaci a k rozšíření průmyslové, stavební a zemědělské výroby, ke stabilizaci a rozšíření pracovních příležitostí, k rozšíření a zkvalitnění obchodní sítě a služeb pro obyvatelstvo, k dalšímu využití přírodního bohatství a ke zlepšení životních podmínek v pohraničí,

b) účelové investiční dotace na akce zahájené po 1. lednu 1970 v místech mimo pohraničí, pokud přispívají k jejich rozvoji, k účelnému zvýšení zaměstnanosti nebo k realizaci územních plánů schválených vládou,

c) dotace k úhradě splatných úroků z investičních úvěrů poskytnutých Státní bankou československou na investiční akce, na které byly poskytnuty dotace podle písm. a) a b).

(2) Národním výborům mohou být poskytovány ze státního rozpočtu mimořádné dotace na řešení nedostatků ve vybavenosti pohraničí, a to na rekonstrukce, údržbu, vybavení a výjimečně též na výstavbu objektů sloužících uspokojování společenských potřeb.

§ 2

Vláda České socialistické republiky stanoví podmínky pro poskytování dotací a určí orgány, které o nich rozhodují, jakož i místa, ve kterých je možno dotace poskytovat a určí oblasti, v nichž národní výbory mohou stanovit příspěvek na doplňkové investice jako povinnost investora.*)


§ 3

Na území České socialistické republiky se nepoužívají ustanovení § 3 odst. 7 a § 40 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 a 3 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o investiční akce zahájené po 1. lednu 1970.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1970.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 40 odst. 1 písm. d) vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru