Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/1970 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol

Částka 1/1970
Platnost od 18.02.1970
Účinnost od 01.09.1969
Zrušeno k 09.03.1973 (16/1973 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

2

VYHLÁŠKA

Ministerstva národní obrany

ze dne 21. ledna 1970

o změnách v organizaci vojenských vysokých škol

President Československé socialistické republiky podle ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákon"), rozhodl Rozkazem ze dne 21. dubna 1969 a Rozkazem ze dne 17. ledna 1970 o provedení těchto změn ve vojenských vysokých školách:


§ 1

Zrušit dnem 31. 7. 1969 Vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda se sídlem v Praze a dnem 1. září 1969 zřídit vojenskopolitickou fakultu Vojenské akademie Antonína Zápotockého se sídlem v Bratislavě.

§ 2

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně vyznamenaná Řádem republiky a Řádem rudé hvězdy je vojenskou vysokou školou, která se člení na fakulty:

1. technického směru:

velitelsko-organizátorskou se sídlem ve Vyškově-Dědicích, inženýrskou pozemních vojsk se sídlem v Brně, leteckou, PVO a spojovací se sídlem v Brně, vyšších velitelů se sídlem v Brně, zahraniční se sídlem v Brně.

Jejich absolventům náleží od účinnosti zákona titul "inženýr" (ve zkratce "Ing."). Podmínky přiznání titulu Ing. absolventům, kteří zakončili školu před účinností zákona, stanovil ministr národní obrany Rozkazem č. 16/1966, který byl registrován ve Sbírce zákonů ČSSR částka 39 z 3. prosince 1966;

2. universitního směru:

vojenskopolitickou se sídlem v Bratislavě.

Jejím absolventům, kteří vykonají předepsané rigorózní zkoušky, náleží od účinnosti zákona v závislosti na zaměření studia titul "doktor sociálně politických nauk" (ve zkratce "RSDr.") nebo "doktor filosofie" (ve zkratce "PhDr.").

§ 3

Absolventy Vojenské akademie Antonína Zápotockého, studijního oboru meteorologie z let 1958 až 1960 považovat za absolventy vysoké školy universitního směru.


§ 4

Touto úpravou se mění stať II. přílohy k vyhlášce MNO č. 90/1966 Sb.


Ministr: genplk. Ing. Dzúr v. r.

Přesunout nahoru