Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 163/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu

Částka 47/1970
Platnost od 30.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 13.12.2006 (542/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 30. prosince 1970

o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:


§ 1

Zřizuje se podnik

TUZEX, podnik zahraničního obchodu (dále jen podnik).

§ 2

Sídlem podniku je Praha. Podnik může podle potřeby zřizovat se souhlasem ministerstva zahraničního obchodu pobočné závody i mimo svoje sídlo.

§ 3

(1) Hlavním předmětem podnikání je tuzemský i zahraniční prodej zboží všeho druhu v drobném za cizí měny.

(2) Pro potřeby prodeje v drobném zabezpečuje podnik dovoz prostřednictvím příslušných organizací zahraničního obchodu; dovoz exkluzivních výrobků a novinek v rozsahu pro zaváděcí prodej zboží, včetně potřebných náhradních dílů, a dovoz zboží podle individuálních požadavků zákazníků může zabezpečovat přímo.

(3) Při přímých dovozech je podnik povinen zabezpečit dodržování obchodně politických zásad stanovených federálním ministerstvem zahraničního obchodu a postupovat v dohodě se zbožově příslušnými organizacemi zahraničního obchodu.

(4) Podnik je oprávněn k prodeji zboží v drobném za cizí měny i ve vybraných provozovnách jiných podniků a organizací, které jsou k tomu zvláště oprávněny příslušným ústředním orgánem; přitom musí být zajištěna evidence o odděleném prodeji.

(5) Podnik je oprávněn provádět veškerou činnost přímo související s předmětem jeho podnikání.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.

(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.

(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.

(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik řídí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu; generální ředitel je osobně odpovědný ministru zahraničního obchodu.

(2) Generální ředitel zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.

(3) Ministr zahraničního obchodu může jmenovat jednoho nebo více náměstků generálního ředitele . Náměstek zastupuje generálního ředitele v plném rozsahu jeho oprávnění.

(4) Generální ředitel a jeho náměstkové skládají při svém jmenování ministru zahraničního obchodu slib , že budou svědomitě plnit své povinnosti.

(5) Ministr zahraničního obchodu může učinit vlastní opatření k zatímnímu vedení správy a řízení podniku.

§ 6

Základní jmění podniku činí 66 000 000 Kčs.

§ 7

(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Podrobnější vymezení úkolů podniku, včetně podrobnější úpravy předmětu podnikání, jeho organizace, provádění činnosti a odpovědnosti pracovníků stanoví podle potřeby ministr zahraničního obchodu v rámci své pravomoci.

§ 8

(1) Oprávnění udělené Tuzexu, akciové společnosti v Praze, vyhláškou ministra zahraničního obchodu č. 202/1968 Sb. k provádění tuzemského i zahraničního prodeje zboží všeho druhu v drobném za cizí měny je omezeno na činnost související s likvidací této akciové společnosti.

(2) Vypořádání práv a závazků akciové společnosti Tuzex je zajištěno při ukončení činnosti společnosti podle zákona č. 243/1949 Sb.

(3) Pracovníky akciové společnosti Tuzex převezme podnik k e dni svého vzniku.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


První náměstek ministra: Hustoles v . r.

Přesunout nahoru