Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 147/1970 Sb.Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Částka 44/1970
Platnost od 28.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. prosince 1970

o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. Izrušeno


Čl. II

(2) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je příslušný přezkoumávat ve správním řízení rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů, vydaná do dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zrušují se ministerstvo plánování, ministerstvo dopravy, ministerstvo pošt a telekomunikací a Nejvyšší kontrolní úřad České socialistické republiky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z ministerstva plánování na Českou plánovací komisi, z Nejvyššího kontrolního úřadu České socialistické republiky na Výbor lidové kontroly České socialistické republiky a z ministerstva dopravy a ministerstva pošt a telekomunikací na orgány, popřípadě organizace, které určí vláda České socialistické republiky.

Čl. IV

(2) Ze zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se vypouštějí ustanovení § 10 písm. j), § 11 písm. c), v § 51 odst. 2 bodu 3 slova "jakož i o návrhu rozpočtu kontrolního orgánu České národní rady" a ustanovení § 51 odst. 2 bodu 5; dále se vypouštějí z § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 20, § 22 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 68 odst. 2, § 78 odst. 1 a § 79 tohoto zákona ustanovení o kontrolním orgánu České národní rady nebo o předsedovi kontrolního orgánu České národní rady.

(3) Zrušuje se zákon České národní rady č. 7/1969 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Přesunout nahoru