Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 146/1970 Sb.Zákon, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě

Částka 44/1970
Platnost od 28.12.1970
Účinnost od 28.12.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

146

ZÁKON

ze dne 21. prosince 1970,

kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě

Vzhledem k dosaženému stupni konsolidace naší socialistické společnosti a k tomu, že úloha Národní fronty Čechů a Slováků, politického svazku pracujících měst a venkova vedeného Komunistickou stranou Československa je v podstatě zakotvena v Ústavě Československé socialistické republiky, se Federální shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě, se ruší.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru