Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 129/1970 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky

Částka 38/1970
Platnost od 22.12.1970
Účinnost od 22.12.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

129

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1970,

kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky, se mění takto:

1. § 2 odst. 1 zní:

"(1) V čele Kanceláře presidenta republiky stojí vedoucí Kanceláře presidenta republiky, kterého jmenuje a odvolává president republiky."

2. V § 2 odst. 2 a 3 se slova "státní tajemník presidenta republiky" nahrazují slovy "vedoucí Kanceláře presidenta republiky."

3. § 4 odst. 2 zní:

"(2) Vnitřní organizaci Kanceláře presidenta republiky a jejích účelových zařízení, jakož i okruh pracovníků, na něž se vztahuje odstavec 1, stanoví se souhlasem presidenta republiky vedoucí Kanceláře presidenta republiky v organizačním řádu Kanceláře presidenta republiky."

4. V § 6 se slova "státnímu tajemníkovi presidenta republiky" nahrazují slovy "vedoucímu Kanceláře presidenta republiky".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru