Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 126/1970 Sb.Ústavní zákon o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky

Částka 38/1970
Platnost od 22.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 19.07.1990 (296/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 20. prosince 1970

o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

(1) V Československé socialistické republice působí tato federální ministerstva:

federální ministerstvo zahraničních věcí,

federální ministerstvo národní obrany,

federální ministerstvo vnitra,

federální ministerstvo financí,

federální ministerstvo zahraničního obchodu,

federální ministerstvo práce a sociálních věcí.

(2) Zřizují se tato federální ministerstva:

federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj,

federální ministerstvo paliv a energetiky,

federální ministerstvo zemědělství a výživy,

Čl. 2

(1) Zřizuje se Státní plánovací komise jako ústřední orgán státní správy Československé socialistické republiky pro tvorbu sociálně ekonomické strategie a národohospodářské plánování.

(2) Státní plánovací komise se skládá z předsedy Státní plánovací komise, kterým je místopředseda vlády Československé socialistické republiky, místopředsedů Státní plánovací komise, členů vlád České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky pověřených řízením plánovacích orgánů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, a z dalších členů. Předsedu Státní plánovací komise jmenuje a odvolává prezident Československé socialistické republiky. Místopředsedy a další členy Státní plánovací komise jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.

(3) Práci Státní plánovací komise a jejího aparátu řídí a její rozhodnutí vydává předseda Státní plánovací komise.

Čl. 3

(1) Zřizuje se Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky jako ústřední orgán státní správy Československé socialistické republiky na úseku kontroly.

(2) Předseda Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky je členem vlády. Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky má 12 až 16 členů, které jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.

(3) Práci Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky a jeho aparátu řídí a rozhodnutí Výboru vydává předseda Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky.

Čl. 4

Zřizuje se federální cenový úřad v čele s členem vlády Československé socialistické republiky.


Čl. 5

Zrušuje se ústavní zákon č. 171/1968 Sb., o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů.


Čl. 6

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru