Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1970 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků

Částka 34/1970
Platnost od 30.11.1970
Účinnost od 01.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí

ze dne 6. října 1970,

kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků

Federální statistický úřad podle § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, ve znění § 8 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a § 3 zák. č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádání státu, a federální ministerstvo financí podle § 391, odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, se doplňuje a upravuje takto:

ve třídě 3 Energetické a hnací stroje a zařízení

se doplňují a upravují obory:

3 346 Elektrochemické zdroje proudu

3 429 Vzduchotechnická zařízení (kromě jednoúčelových zařízení pro pneumatickou dopravu - pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 429 6, zařazená do třídy 6)

ve třídě 4 Pracovní stroje a zařízení

se doplňuje a upravuje text a označení oborů:

4 534 Lopatová a korečková rypadla (včetně plovoucích korečkových a jiných bagrů - drapákových - pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 463 312, vyčleněná ze třídy 6)

4 544 Šicí a pletací stroje pro domácnost

4 536 Zemědělské stroje a zařízení (bez traktorů)*)

ve třídě 6 Dopravní prostředky

a) se doplňuje obor:

6 429 Vzduchotechnická zařízení (jen jednoúčelová zařízení pro pneumatickou dopravu, položka Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 429 6, vyčleněná ze třídy 3)

b) se mění obor 6 463 takto:

6 463 Říční a jezerní lodě a plovoucí zařízení (bez sportovních lodí) (bez položky Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 463 312 - korečkové a jiné bagry - drapákové, začleněné do třídy 3)

c) obor 6 478 Zařízení pro sklady se převádí do třídy 7 478 Inventář

d) ze třídy 6 se vypouští obor: 437 - Výhybky, točny, posuvny a součásti pro železniční svršek

ve třídě 7 Inventář

se doplňují obory:

7 478 Zařízení pro sklady (přeřazení ze třídy 6)

7 542 Elektrické spotřebiče a chladničky pro domácnost

7 697 Bytové textilie (pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 697 5 a 697 6 koberce tkané a netkané)

ve třídě 8 Zvířata

třídění třídy 8 se vypouští

ve třídě 9 Pozemky a trvalé porosty

se upravuje označení oborů:

9 091 Zemědělské pozemky

9 092 Lesní pozemky a porosty

9 093 Ostatní pozemky

9 094 Trvalé porosty (kromě lesních)

Čl. II

Příloha k vyhlášce č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků,

se upravuje a doplňuje:

ve třídě 3 Energetické a hnací stroje a zařízení se doplňují a upravují obory: Doba odpisování v letech Roční odpisová sazba v %
346  Elektrochemické zdroje proudu (akumulátorové a bateriové stanice) 20,0
359  Elektromotory (pokud nejsou součástí strojů a zařízení) 12  8,0
429  Vzduchotechnické výrobky (bez pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 429 6 jednoúčelová zařízení pro pneumatickou dopravu) 14  7,0
ve třídě 4 Pracovní stroje a zařízení    
a) se upravuje text a označení oborů:    
534  Lopatová a korečková rypadla (vč. plovoucích korečkových a jiných bagrů - drapákových) 12  8,0
b) 536  Zemědělské stroje a zařízení (bez traktorů) *)12  8,0
c) doplňuje se obor:    
544  Šicí a pletací stroje pro domácnost  14,0
ve třídě 6 Dopravní prostředky    
a) se upravuje text u tohoto oboru:    
463  Říční a jezerní lodě a plovoucí zařízení (bez sportovních lodí) bez pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 463 312 - korečkové a jiné bagry - drapákové 30  3,3
b) se doplňuje obor:    
429  Vzduchotechnické výrobky - jen pol. 429 6 jednoúčelová zařízení pro pneumatickou dopravu (přeřazení ze třídy 3 - Energetické a hnací stroje a zařízení) 14  7,0
ve třídě 7 Inventář se doplňují obory:    
478  Zařízení pro sklady (přeřazení ze třídy 6) 17  6,0
542  Elektrické spotřebiče a chladničky pro domácnost 10  10,0
697  Bytové textilie (pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 697 5 a 697 6 tkané a netkané koberce) 10  10,0
ve třídě 9 Trvalé porosty se upravuje označení oboru:    
094  Trvalé porosty (kromě lesních)    

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Náměstek ministra federálního ministerstva financí: Ing. Zámečník v. r.

Místopředseda Federálního statistického úřadu: Dr. Ing. Balogh v. r.

Poznámky pod čarou

*) Původní označení oboru 532 se pozměňuje na 536.

Přesunout nahoru