Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c50/1969 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 50/1969
Platnost od 30.12.1969
Účinnost od 01.01.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem financí ČSR s přihlédnutím k čl. 9 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, podle § 58, odst. 1 vládního nařízení č. 100/1968 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládních nařízení č. 83/1967 Sb. a č. 13/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., a podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 16/1967 Sb., o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev, Směrnice pro poskytování prémií za zvýšení tržní produkce mléka a vybraných zemědělských výrobků na rok 1969. Směrnice stanoví podmínky pro přiznání nároku na výplatu prémií zemědělským organizacím v oboru ministerstva zemědělství a výživy ČSR.

Směrnice jsou uveřejněny v částce 6/1969 Věstníku ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky pod poř. č. 3 a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Směrnice ruší směrnice pro poskytování prémií za zvýšení tržní produkce mléka a vybraných zemědělských výrobků v roce 1968 uveřejněné ve Věstníku MZVž, částka 14/1968, poř. č. 27 a registrované ve Sbírce zákonů ČSSR.

Přesunout nahoru