Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c50/1969 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 50/1969
Platnost od 30.12.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský cenový úřad

vydal na základě § 17 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, výnos ze dne 15. října 1969 č. 2/1969, o zařazování módních novinek, luxusních výrobků, výrobků s označením "vybrané pro CID", technicky pokrokových výrobků a výrobků I. jakostního stupně do kategorie volných cen. Tímto výnosem se stanoví podmínky, za kterých lze uvedené výrobky prodávat za volné ceny, dále doba, na kterou lze tyto výrobky zařadit do kategorie volných cen, orgány, které jsou oprávněny vydávat osvědčení a rozhodnutí o splnění technických a kvalitativních podmínek zařazení do kategorie volných cen, jakož i povinnosti orgánů a organizací při vedení potřebných evidencí, výkazů a seznamů a při jejich předkládání příslušným orgánům.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1969 a byl uveřejněn v částce 4/1969 Ústředního věstníku Slovenské socialistické republiky.

Do výnosu lze nahlédnout v Slovenském cenovém úřadu v Bratislavě, na jeho oddělených pracovištích v Bratislavě, Košicích a Banské Bystrici, jakož i na plánovacích odborech okresních národních výborů na Slovensku.

Přesunout nahoru