Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c42/1969 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 42/1969
Platnost od 18.11.1969
Účinnost od 01.07.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální statistický úřad vydal

1. podle § 8 odst. 2 vl. nařízení č. 30/1958 Sb., ve znění vl. nařízení č. 81/1955 Sb. a zákona č. 170/1968 Sb. výnos čj. 20793/69 ze dne 12. května 1969 - doplňky pro účetnictví organizací, kteřým bylo uděleno oprávnění k provádění zahraničné obchodní činnosti. Předpisem se stanoví, že organizace, kterým bylo uděleno oprávnění k provádění zahraničné obchodní činnosti podle vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., zřídí pro zachycení zahraničně obchodní činnosti a zjišťování jejího výsledku alespoň samostatné hospodářské středisko a pro zachycení jejích aktiv a pasiv samostatné syntetické, popřípadě analytické účty, při sestavování kalkulací ceny výkonů zahraničně obchodní činnosti postupují podle směrnic SSÚ, uveřejněných v Ústředním věstníku, částka 3/1968 a že předkládají zvláštní účetní výkazy, stanovené FSÚ. Předpis dále obsahuje přesný způsob, jak organizace doplní Jednotnou účtovou osnovu a směrnice k ní pro zachycení hospodářských operací vyplývajících ze zahraničně obchodní činnosti.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. července 1969, byl uveřejněn ve Zpravodaji FSÚ, ČSÚ a SŠÚ, částka 4 ze dne 30. června 1969 a lze do něj nahlédnout ve Federálním statistickém úřadě, v Českém statitickém úřadě a jeho krajských a okresních odděleních a ve Slovenském statistickém úřadě a jeho oblastních odborech a okresních odděleních.

Přesunout nahoru