Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c36/1969 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 36/1969
Platnost od 06.10.1969
Účinnost od 15.07.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že na základě Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Ženeva, 20. března 1958 (Dohoda publikována pod č. 176/1960 Sb.), Československá socialistická republika sdělila generálnímu tajemníkovi OSN, že bude napříště používat Jednotných ustanovení týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska odrušení (Předpis č. 10).

Pro Československou socialistickou republiku vstoupil Předpis č. 10 v platnost dnem 15. července 1969. Pověřenou homologační zkušebnou pro provádění zkoušek podle tohoto předpisu je Ústav pro výzkum motorových vozidel, Praha 9, Lihovarská 12.

Do českého znění Předpisu č. 10 lze nahlédnout v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze.*)

Poznámky pod čarou

*) České znění Předpisu č. 10 lze rovněž objednat pod č. 0230341 v ÚVTEI, Praha 1, Konviktská č. 5.

Přesunout nahoru