Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c36/1969 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1969
Platnost od 06.10.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků vodního hospodářství podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, tyto výnosy:

1. Výnos ze dne 13. července 1969 č. 3643/69-EO, kterým se doplňuje seznam prací vykonávaných ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí ve vodohospodářských organizacích.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1969. Bude uveřejněn ve Zpravodaji MLVH SSR.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, ekonomický odbor, Bratislava, u organizací Vodních toků, generální ředitelství v Bratislavě, Krajské vodohospodářské správy v Banské Bystrici, Východoslovenských vodovodů a kanalizací v Košicích.

2. Výnos ze dne 27. června 1969 č. 835/1969-EO, kterým se doplňují přílohy č. 2 a 3 výnosu o platových poměrech technickohospodářských pracovníků některých vodohospodářských organizací.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1969. Bude uveřejněn ve Zpravodaji MLVH SSR.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, ekonomický odbor, Bratislava a u organizací Vodních toků, generální ředitelství, Bratislava.

Zrušuje se čl. I bod 1 výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR ze dne 27. června 1969 č. 835/1969/EO, registrovaného v částce 36/1969 Sb.

Přesunout nahoru