Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c36/1969 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1969
Platnost od 06.10.1969
Účinnost od 15.01.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo

- podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb. výnos ze dne 14. ledna 1969 čj. 12 847/911/1969, kterým se doplňuje seznam prací vykonávaných ve ztíženém nebo zdraví škodlivém pracovním prostředí ve vodohospodářských organizacích (doplněk výnosu MLVH registrovaného v částce 12/1967 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1969 a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR 1969 pod poř. č. 1 (částka 1);

- podle § 2 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 5 vyhlášky č. 132/1967 Sb. výnos ze dne 14. ledna 1969 čj. 13005/PM/1969, o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru.

Výnos nabyl účinnosti dnem 15. ledna 1969 a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR 1969 pod poř. č. 2 (částka 1);

- podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb. výnos ze dne 26. března 1969 čj. 13002/911/1968, kterým se mění a doplňují výnosy o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti MLVH ČSR a technickohospodářských pracovníků v některých vodohospodářských organizacích (změna výnosů MLVH registrovaných v částkách 12/1967 Sb., 22/1968 Sb. a 45/1968 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1969 a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR 1969 pod poř. č. 3 (částka 2);

Do uvedených výnosů a směrnic lze nahlédnout u odborů vodního a lesního hospodářství a zemědělství krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru