Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c1/1969 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1969
Platnost od 08.01.1969
Účinnost od 01.01.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů a podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství výnos č. 30.532/68 ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1969. Dnem zavedení úpravy mzdových podmínek podle uvedeného výnosu pozbývá v jednotlivých organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy platnost vyhláška ministerstva dopravy č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, pro závozníky a průvodčí autobusů ve znění vyhlášky č. 23/1967 Sb., a vyhlášky č. 118/1968 Sb.

Shora uvedený výnos bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy č. 1/1969. Do věstníku lze nahlédnout v ministerstvu dopravy a u odborů dopravy všech krajských národních výborů a Národního výboru hl. města Prahy.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 7. června 1973, pozbývá platnosti:

9. Výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkám městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy č. 1 Věstníku ministerstva dopravy (reg. v částce 1/1969 Sb.) s výjimkou přílohy č. 2.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (č. 1 Věstníku ministerstva dopravy, reg. v částce 1/1969 Sb.) s výjimkou přílohy č. 2.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 27. června 1973, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (č. 1 Věstníku ministerstva dopravy, reg. v částce 1/1969 Sb.) s výjimkou přílohy č. 2.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 19. července 1974 č. 19 209/74-03, pozbývá platností výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 č. j. 30 532/68-21 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 1/1969; reg. v částce 1/1969 Sb.), s výjimkou jeho přílohy č. 2.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos federálního ministerstva spojů ze dne 12. září 1974, čj. 7419/1974-PAM, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v působnosti ministerstva dopravy (č. 1 Věstníku ministerstva dopravy 1969), reg. v částce 1/1969 Sb., s výjimkou přílohy č. 2.

V národním podniku Gramofonové závody, Loděnice u Berouna pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968, o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník č. 1 ministerstva dopravy, reg. v částce 1/1969 Sb.) s výjimkou přílohy č. 2.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 1. srpna 1974 č. 4050/1974, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (č. 1 Věstníku ministerstva dopravy, reg. v částce 1/1969 Sb.), s výjimkou jeho přílohy č. 2.

Ministerstvo vnitra ČSR vydalo výnos ze dne 24. listopadu 1975 čj. SD/33-1908/75. Výnosem se zrušuje příloha č. 2 k výnosu ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 čj. 30 532/68-21, o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (reg. v částce 1/1969 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 čj. 30 532/68-21 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 1/1969 Sb., reg. v částce 1/1969 Sb.). Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých již tato soustava byla zavedena od 1. října 1976 a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 1 ze dne 30. června 1976 č. j. SP-100/76, pozbývá dnem jeho účinnosti platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 č. 30 532/68, o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (reg. v částce 1/1969 Sb.).

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 9. srpna 1976 č. j. 2778/1976 PAM, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (č. 1 Věstníku ministerstva dopravy reg. v částce 1/1969 Sb.).

Dnem nabytí účinnosti výnosu ze dne 4. ledna 1977 čj. MH-15/217/1977 se na řidiče a závozníky silničních motorových vozidel v organizacích místního hospodářství, v nichž je zavedena zmíněná soustava odměňování, nevztahují tyto předpisy - příloha č. 2 výnosu ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 čj. 30 532/68-21 o mzdových podmínkách řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů místních dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy, registrovaného v částce 1/1969 Sb.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9890/77-Va/3 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy. Uvedeným výnosem pozbývá platnosti v organizacích, ve kterých je zavedena soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128, příloha č. 2 k výnosu ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968, čj. 30 532/68-21 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 1/1969). Citovaný předpis nabývá účinnosti v n. p. Gramofonové závody dnem 1. července 1977, v ostatních organizacích dnem, kdy bude uplatněna soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128 na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Do předpisu lze nahlédnout v ministerstvu kultury ČSR, v odborech kultury krajských národních výborů (Národního výboru hlavního města Prahy) a okresních národních výborů a v organizacích v působnosti těchto orgánů po uplatnění soustavy odměňování podle zmíněných zásad.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvaji a trojebusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 1/1969, reg. v částce 1/1969 Sb.).

Pro pracovníky, na které se výnos ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1394/77-7313 vztahuje, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (č. 1 Věstníku ministerstva dopravy, reg. v částce 1/1969 Sb.).

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos čj. 2952/77 ze dne 15. července 1977, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 č. 30 532/68 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (č. 1/1969 Věstníku ministerstva dopravy reg. v částce 1/1969 Sb.).

Pro pracovníky, na které se vztahují směrnice ze dne 15. srpna 1978 čj. 23-1310/78, současně pozbude platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v působnosti ministerstva dopravy (Věst. ministerstva dopravy č. 1/1969, reg. v částce 1/1969 Sb.).

Přesunout nahoru