Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel

Částka 32/1969
Platnost od 14.08.1969
Účinnost od 17.06.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 27. června 1969

o jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel (Předpisy č. 4, 6, 7 a 8)


Na základě Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Ženeva, 20. března 1958 (č. 176/1960 Sb.) Československá socialistická republika sdělila generálnímu tajemníkovi OSN, že bude napříště používat

1. Jednotná ustanovení týkající se homologace světel pro osvětlení státní poznávací značky motorových vozidel (vyjma motocyklů) a jejich přívěsů (Předpis č. 4).

2. Jednotná ustanovení týkající se homologace ukazatelů směru motorových vozidel (vyjma motocyklů) a jejich přívěsů (Předpis č. 6).

3. Jednotná ustanovení týkající se homologace světel obrysových, světel koncových a světel brzdových motorových vozidel (vyjma motocyklů) a jejich přívěsů (Předpis č. 7).

4. Jednotná ustanovení týkající se homologace světlometů pro automobily, dávající asymetrické tlumené světlo a dálkové světlo nebo některé z těchto světel, osazených halogenními žárovkami (žárovkami H 1) a homologace žárovek H 1 (Předpis č. 8).


Pro Československou socialistickou republiku vstoupily v platnost Předpisy č. 4, 6, 7 a 8 dnem 17. června 1969.

Do českého znění Předpisů č. 4, 6, 7 a 8 lze nahlédnout v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze.*)


Ing. Marko v. r.

Poznámky pod čarou

*) České znění Předpisů č. 4, 6, 7 a 8 lze rovněž objednat pod č. 0188524/28007, 0222957/32917, 0222958/32918, 0222139/32805 v ÚVTEI, Praha 1, Konviktská č. 5

Přesunout nahoru